Mijn motto met buurtprojecten:

?Luisteren naar mensen en hen bij elkaar brengen voor het mooiste (groene) resultaat.?

Ik begeleid veel projecten in opdracht van gemeenten, woonstichtingen, buurtverenigingen ?n andere instellingen die willen dat de gebruikers participeren in de inrichting van groene ruimtes.

Mensen bij elkaar brengen, dat is heel belangrijk bij buurtprojecten. Ik neem iedereen mee in het proces.?Ik luister naar ieders wensen en idee?n.

Op basis daarvan maak ik een ontwerp. Dit ontwerp wil ik wel graag handhaven, want als je ??n onderdeel aanpast, dan verandert ?lles. Dus moet ik wel goed kunnen uitleggen waarom ik het zo doe.

Het is belangrijk om mensen met elkaar en met de tuin in contact te brengen. Dat legt een stevig fundament onder het ontwerp, de uitvoering en het voortbestaan van de tuin. Wanneer alles klaar is, dan geef ik onderhoudsboekjes, met duidelijke tips en voorbeelden.

Dankzij deze werkwijze krijgt het project meteen een breed draagvlak. De betrokkenheid van de gebruikers wordt groter en ze komen in contact met elkaar. Dat werkt meteen heel positief ?n iedereen voelt zich daardoor medeverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud. In nog meer opzichten is dit een win-winsituatie: de kwaliteit van de voorziening blijft hoog en de kosten zijn relatief laag.

Dus wilt u een buurtmoestuin, boomgaard, geveltuin of hebt u een ander groen idee waarbij meerdere partijen betrokken zijn?
Naast het ontwerp kan ik zorgen voor de (project)co?rdinatie van de planontwikkeling tot en met de uitvoering en het beheer.