In opdracht van Jenaplanschool Molenwijk

Groen Schoolplein
Locatie Boxtel
Uitgevoerd in 2006/2008

In 2005 verhuisde de Molenwijkschool van een plek met een prachtige groene buitenruimte naar een nieuwe plek met een tegelplein als buitenruimte.
De ouders en het schoolteam wilden dit plein graag omvormen tot een natuurlijke speelplaats. Mijn kinderen zaten op deze school. Ik was al jaren actief lid van de tuincommissie en kreeg de vraag om een ontwerp te maken.

Voorbereiding We begonnen met de oprichting van een projectwerkgroep die bestond uit leerkrachten en ouders van de school. Met deze werkgroep stelden we een aantal uitgangspunten op:

Groene inrichting met ruimte voor natuurlijk spelen.

Ruimte voor natuur- en milieueducatie.

Gebruik van bijen- en vlinderplanten, en het moest aantrekkelijk zijn voor de vogels.

Kind-ouderparticipatie.

Gebruik/hergebruik van natuurlijke materialen.

We wilden de kinderen zoveel mogelijk bij de inrichting betrekken.?Daarom werd er uit iedere stamgroep een vertegenwoordiger gekozen. Deze kinderen hadden overleg met de werkgroep en zorgden voor de communicatie met hun stamgroep.?Daarnaast maakten alle kinderen tekeningen en maquettes.?Iedere leeftijdsgroep deed dit op zijn eigen manier. De onderbouwleerlingen maakte van klei hun speelplek en de oudere kinderen gebruikten karton en andere materialen.?Dit resulteerde in een?prachtige tentoonstelling. Al deze idee?n en wensen verwerkte ik in een ontwerp voor het plein.

Uitvoering

Vervolgens begonnen we met de uitvoering van alle plannen.?We organiseerden een aantal werkzaterdagen waarin ouders en kinderen?samen aan de slag gingen.?Het was heel gezellig en door deze betrokkenheid werd het een plein van ons allemaal.